Startersservice Wij Helpen

 • Ben je een startende zelfstandige? Eenmanszaak of vennootschapsvorm, Wij Helpen brengt jou in contact met het ondernemingsloket.
 • Binnen een vennootschapvorm kan je als bedrijfsleider of werkende vennoot een bezoldiging uit jouw vennootschap opnemen. Wij Helpen zal de aangifteplicht voor jouw vennootschap beheren en maakt afspraken met jou (of jouw accountant) mbt tot periodieke bezoldiging, berekening  voordelen alle aard, toekenning tantièmes, terugbetaling al dan niet forfaitaire onkosten, optimalisatie jouw sociale bijdragen, groepsverzekeringen edm…
 • Ben je een startende werkgever met personeel?

Begeleiding

 • Begeleiding in alle werknemersstatuten;
 • Doornemen van kosten en loon: barema of ander, bruto/netto, patronale bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere extralegale voordelen, loonoptimalisatie;
 • Toelichten van de belangrijkste CAO's;
 • Maken van de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, de onthaalbrochure,...;
 • Steunmaatregelen werkgevers, werknemers: RSZ-verminderingen, verminderingen BV.

 

Aansluitingen en wettelijke verplichtingen

 • Aanvragen RSZ-nummer;
 • Volmacht bedrijfsvoorheffing;
 • Aansluiten externe dienst preventie en bescherming;
 • Aansluiten vakantiekas en/of een Fonds voor Bestaanszekerheid;
 • Check arbeidsongevallenverzekering;
 • De Dimona-aangifte;
 • ...

 

 • Ben je reeds klant bij een ander sociaal secretariaat en wil je dienst en kwaliteit vergelijken? Vraag naar onze service en unieke doorlichting bij wissel van sociaal secretariaat! 0484 765 014