Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Kilometerheffing

23/05/2016

Op 1 april 2016 werd het systeem van de kilometerheffing ingevoerd voor alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa.

Wat houdt dit in?

De kilometerheffing is een variabel bedrag per kilometer, dat rekening houdt met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet en de impact op het milieu. De heffing is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen, een beperkt aantal gewestwegen en de lokale wegen in Brussel. De tarieven zijn vastgelegd door de gewestregeringen en kunnen geconsulteerd worden op www.viapass.be.

Voor welke voertuigen?

De kilometerheffing is van toepassing op alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton MTM. Deze heffing is dus niet in voege voor het personenvervoer.

Wat dient hiervoor te gebeuren?

In alle voertuigen voor goederen waarvan de MTM meer dan 3,5 ton, dient een On Board Unit geplaatst te worden. Dit toestel detecteert of het voertuig over een tolweg rijdt, registreert de tolplichtige kilometers, berekent de prijs en stuurt alle relevante informatie door naar het verwerkingscentrum van Satellic. Deze dienst staat ook in voor de facturatie en inning van de tolgelden. Het On Board Unit-toestel dient bij de firma Satellic aangevraagd te worden via de Road User Portal of via een Service Punt.

Wat dient u als werkgever concreet te doen?

De nieuwe reglementering brengt voor de werknemers die een dergelijk voertuig besturen, bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden mee. Zo moeten de chauffeurs, voordat zij de weg opgaan, controleren of het toestel correct aangesloten is. Ook tijdens hun rit, dienen zij het toestel juist te gebruiken en zien zij erop toe dat de afgelegde kilometers effectief geregistreerd worden. Werkt niet alles naar behoren, dan dient de chauffeur ervoor te zorgen dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met de aanbieder van het toestel.

Teneinde de aansprakelijkheid van uw werknemers hard te kunnen maken, dient u een bijlage aan uw arbeidsreglement toe te voegen.

U vindt hier een model van bijlage.

Houd er rekening mee dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement dient gevolgd te worden. Voor meer info hieromtrent, kunt u bij uw dossierbeheerder terecht.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Lahousse

Directeur.

Alle nieuws