Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Deadline (30/09/16) aanmaak loopbaanportfolio voor toepassing doelgroepvermindering jonge werknemers nadert !

14/09/2016

Zoals vermeld in onze nieuwsflashes van 24/06 en 20/07 is er vanaf 1 juli een nieuwe doelgroepvermindering voor jongeren die kadert in het Vlaams doelgroepenbeleid.

Deze  doelgroepvermindering wordt toegekend aan “laaggeschoolde” en “middengeschoolde” jongeren die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving.

De jongere dient uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarin de tewerkstelling aanvangt, over een elektronisch dossier - loopbaanportfolio bij de VDAB te beschikken. Voor aanwervingen in het huidig kwartaal moet er een elektronish dossier zijn uiterlijk op 30/9/2016 om de doelgroepvermindering toe te passen.

Bij het aanmaken van de loopbaanportfolio worden de jongere zijn opleidingsgegevens opgevraagd. De gegevens van de VDAB worden aangevuld met de gegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED-databank). Deze databank bevat alle gegevens over diploma's of getuigschriften uitgereikt door Vlaamse instellingen. Opleidingen gevolgd in Wallonië of Brussel worden niet bijgehouden in deze Databank.

De VDAB bezorgt via elektronische weg de nodige informatie aan de RSZ zodat die kan oordelen of de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering.

Wanneer het loopbaanporfolio niet in orde is beschikt de RSZ niet over de nodige gegevens om de vermindering toe te passen.

Is de jongere ingeschreven als werkzoekende, dan geldt het VDAB-dossier in "Mijn Loopbaan" automatisch ook als loopbaanportfolio. De jongere zal een bewijs van zijn inschrijving kunnen afprinten en bezorgen aan de werkgever. Op basis van dit attest en de opleidingsgegevens die de jongere op zijn CV vermeld heeft, kan nagegaan worden of de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering.

Voor de juiste toepassing van de vermindering is het van belang dat dit attest tijdig aan uw dossierbeheerder wordt bezorgd.

Is de jongere niet ingeschreven als werkzoekende (bijvoorbeeld omdat hij onmiddellijk aan het werk kan), dan kan hij via een verkorte wizard in "Mijn Loopbaan" een loopbaanportfolio aanmaken. De jongere kan in dat geval geen inschrijvingsbewijs afdrukken maar heeft wel de mogelijkheid  om bij de werkgever in te loggen en op die manier aan te tonen dat hij over een loopbaanportfolio en de juiste scholingsgraad beschikt. Indien er toch nog onduidelijkheid zou zijn , kan er een mail verstuurd worden naar tewerkstelling@vdab.be. Deze dienst zal nagaan of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor de Vlaamse doelgroepvermindering. Ongeacht van wie de vraag afkomstig is, wordt het antwoord steeds aan de jongere zelf verstuurd die het dan op zijn beurt tijdig moet bezorgen aan de werkgever of zijn sociaal secretariaat. Wanneer de werkgever het antwoord verkrijgt via de jongere zal dit ook tijdig moeten afgeleverd worden aan de dossierbeheerder om in de correcte toepassing van de vermindering te voorzien.

Opgelet! Verkrijgen wij niet tijdig de gevraagde gegevens dan kunnen wij de vermindering niet toepassen.

 

 

Alle nieuws