Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Doelgroepverminderingen: Formaliteiten (hou deadline 30/09 in de gaten!)

29/09/2016

Zoals voorheen vermeld in onze nieuwsflashes is er vanaf 1 juli een nieuw Vlaams doelgroepenbeleid.

Doelgroepvermindering jongeren

Deze  doelgroepvermindering wordt toegekend aan “laaggeschoolde” en “middengeschoolde” jongeren die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving en die worden aangeworven na 30/06/2016 .

De jongere dient uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarin de tewerkstelling aanvangt, over een elektronisch dossier - loopbaanportfolio bij de VDAB te beschikken. Voor aanwervingen in het huidig kwartaal moet er een elektronish dossier zijn uiterlijk op 30/9/2016 om de doelgroepvermindering toe te passen.

Is de jongere ingeschreven als werkzoekende, dan geldt het VDAB-dossier in "Mijn Loopbaan" automatisch ook als loopbaanportfolio. De jongere zal een bewijs van zijn inschrijving kunnen afprinten en bezorgen aan de werkgever. Op basis van dit attest en de opleidingsgegevens die de jongere op zijn CV vermeld heeft, kan nagegaan worden of de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering.

Voor de juiste toepassing van de vermindering is het van belang dat dit attest tijdig aan uw dossierbeheerder wordt bezorgd.

Is de jongere niet ingeschreven als werkzoekende (bijvoorbeeld omdat hij onmiddellijk aan het werk kan), dan kan hij via een verkorte wizard in "Mijn Loopbaan" een loopbaanportfolio aanmaken. De jongere kan in dat geval geen inschrijvingsbewijs afdrukken maar heeft wel de mogelijkheid  om bij de werkgever in te loggen en op die manier aan te tonen dat hij over een loopbaanportfolio en de juiste scholingsgraad beschikt. Indien er toch nog onduidelijkheid zou zijn , kan er een mail verstuurd worden naar tewerkstelling@vdab.be. Deze dienst zal nagaan of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor de Vlaamse doelgroepvermindering. Ongeacht van wie de vraag afkomstig is, wordt het antwoord steeds aan de jongere zelf verstuurd die het dan op zijn beurt tijdig moet bezorgen aan de werkgever of zijn sociaal secretariaat. Wanneer de werkgever het antwoord verkrijgt via de jongere zal dit ook tijdig moeten afgeleverd worden aan de dossierbeheerder om in de correcte toepassing van de vermindering te voorzien.

Doelgroepvermindering ouderen- niet-werkende werkzoekenden (zie ook nieuwsflash 24/06)

Werknemers die aangeworven worden na 30/06/16, minimaal 55 jaar zijn op laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen, tewerkgesteld worden in een vestiging in het Vlaams Gewest en geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekenden in “Mijn Loopbaan” bij de VDAB openen het recht op een doelgroepvermindering ouderen- niet-werkende werkzoekenden.

De niet-werkende werkzoekende moet vóór indienstneming ingeschreven zijn bij VDAB. Eén dag volstaat.

Hij moet zich dus registreren als niet-werkende werkzoekende in “Mijn Loopbaan” bij VDAB.

Aan zijn toekomstige werkgever kan hij aantonen dat hij niet-werkend werkzoekende is aan de hand van zijn inschrijvingsbewijs. Hij vindt dit bewijs terug in "Mijn loopbaan" onder “Nieuwste berichten”.

Dit bewijs moet afgeleverd worden aan uw dossierbeheerder om de juiste vermindering toe te passen.

Is betrokkene niet ingeschreven bij de VDAB dan opent hij het recht op doelgroepvermindering ouderen- zittende werknemers. Eveneens komen de werknemers die al in dienst zijn en minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen en tewerkgesteld zijn bij een vestiging in het Vlaams Gewest in aanmerking voor deze vermindering.

Opgelet! Verkrijgen wij niet tijdig de gevraagde gegevens dan kunnen wij de (correcte) vermindering niet toepassen.

Alle nieuws