Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Mededeling eerste werkloosheidsdag- laatste tewerkstellingsplaats/ werf melden!

18/08/2017

Om misbruiken te vermijden zijn alle werkgevers verplicht om maandelijks de eerste effectieve werkloosheidsdag mee te delen aan de RVA.

Deze verplichting is supplementair aan de reeds bestaande kennisgevingen die verstuurd moeten worden ingeval van werkgebrek ingevolge economische oorzaken en van technische stoornis.

Indien men een melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische redenen wenst te doen, moet het laatste tewerkstellingsadres bij alle aangiftes toegevoegd worden.

Aanvankelijk gold deze verplichting enkel voor de werkgevers uit de bouwsector. Deze verplichting is uitgebreid tot alle sectoren. Aan de werkgever wordt de vraag gesteld of de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel. Indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt de werkgever dit aan. Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan wordt de werkgever gevraagd het werfadres in te vullen.

Indien er door een gebrek aan opdrachten geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen, dan wordt de laatste tewerkstellingsplaats vermeld. Voorbeeld: indien werknemers uit de bouwsector na het afwerken van een werf niet onmiddellijk aan een nieuwe werf kunnen worden toegewezen, moet het adres van de laatste bouwwerf worden meegedeeld.

Indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn, dan wordt de plaats van tewerkstelling vermeld waar de betrokken werknemer in de beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Uitzonderlijk kan het adres van de exploitatiezetel worden meegedeeld indien er tijdelijk niet genoeg klanten/opdrachten meer zijn. Voorbeeld : een dienstencheque-onderneming heeft tijdelijk niet genoeg klanten om een werknemer tewerk te stellen voor de totaliteit van de contractueel overeengekomen uren. In dergelijk geval mag het adres van de exploitatiezetel worden opgegeven.

Opgepast: het moet hier gaan om een uitzonderlijke situatie die te wijten is aan een tijdelijk werkgebrek. Indien het werkgebrek aanhoudt kan dit leiden tot een onderzoek naar structurele werkloosheid en kan de tijdelijke werkloosheid geweigerd worden.

Indien de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats(en) hebben, wordt de exploitatiezetel opgegeven als tewerkstellingsplaats. Dit is bijvoorbeeld het geval voor werknemers uit de transportsector of werknemers tewerkgesteld in vlinderploegen (werknemers die inspringen om afwezige werknemers te vervangen) of vliegende ploegen.

Indien de werknemers regelmatig op verschillende sites van één bedrijf tewerkgesteld worden, dan mag in plaats van het adres van de laatste tewerkstellingsplaats, het adres van de belangrijkste tewerkstellingsplaats vermeld worden. Dit kan bijvoorbeeld de plaats zijn waar de personeelsadministratie wordt bijgehouden.

U kan via onze website (e-services) de mededeling van de eerste werkloosheidsdag doen met opgave van de laatste tewerkstellingsplaats/ werf (zie voorbeeld).

Indien u uw meldingen eerste werkloosheidsdag doorgeeft aan het Sociaal Secretariaat Wij Helpen (onthaal@wijhelpen.be) gelieve dan ook het volledige adres van de werf/tewerkstellingsplaats door te geven. Indien wij deze gegevens van u niet ontvangen dan gaan wij ervan uit dat de tewerkstellingsplaats gelijk is aan de exploitatiezetel.

Bron: rva.be

Alle nieuws