Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

PC 200: loonsverhoging vanaf 1/10/2017!

25/09/2017

Geachte Mevrouw

Geachte Heer

Betreft:          Aanvullend PC voor de bedienden (PC 200): vanaf 1 oktober 2017 verhoging van de lonen met 1,1 % mogelijkheid voor                            een alternatieve invulling van de beschikbare marge

De sociale partners van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben op 15 juni 2017 een nieuw sectorakkoord voor de periode 2017-2018 gesloten.

Dit sectoraal akkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van PC 200 voor de komende twee jaar.

In dit sectoraal akkoord wordt o.a. voorzien dat op 1 oktober 2017 de  sectorale minimumloonschalen (zowel schaal I als schaal II) en de reële bruto maandlonen verhogen met 1,1 %.

Gelijkwaardig voordeel:

Het sectorakkoord vermeldt tevens de mogelijkheid om een ander gelijkwaardig voordeel toe te kennen. Er wordt niet nader bepaald wat de alternatieven zijn. Let wel de verhogingen van het loon en/of voordelen in koopkracht, van welke aard ook, worden per bediende aangerekend voor hun totale kost op de loonkost (bruto + patronale RSZ) van de hierboven vermelde verhoging van de reële maandlonen.

Modaliteiten :

De verhoging van de reële maandlonen is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2017-2018 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht krijgen die gelijkwaardig zijn.

Jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch voortvloeien uit de toepassing van de op beroepservaring gebaseerde sectorale minimumschalen of uit loonschalen op ondernemingsvlak gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de hierboven vermelde verhogingen van de effectieve lonen.

Formaliteiten.

In ondernemingen met een syndicale delegatie gebeurt de toepassing van het gelijkwaardig voordeel mits bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30 september 2017. Het overleg heeft enkel betrekking op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

In ondernemingen zonder syndicale delegatie informeert, de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017.

Wat dient u als werkgever te doen?

Indien u opteert voor een alternatieve invulling, gelieve dit via mail aan uw dossierbeheerder te laten weten en dit uiterlijk tegen 15 oktober 2017.

Bij gebreke hiervan, gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve besteding is en zullen wij alle lonen verhogen met 1,1%.

Met vriendelijke groeten

Bruno Lahousse

Directeur

Alle nieuws