Om alle laatste nieuwigheden te zien kan u terecht op onze nieuwspagina
Nieuws
Twijfel niet om contact op te nemen met ons. Vind alle details op de contactpagina.
Contact
Bekijk onze vernieuwde webtools op uw beveiligde omgeving
Online diensten
Dossierbeheerder worden bij Wij Helpen?
Solliciteer hier!
Vacatures

Zon-/feestdag-/nachtarbeid jeugdige werknemers

18/01/2019

Beste horecaklant

Met deze nieuwsflash komen wij terug op het tewerkstellen van jeugdige werknemers (= minder dan 18 jaar) op zon-, feestdagen en ’s nachts.

Tewerkstelling op zon- en feestdagen:

Jeugdige werknemers mogen 1 zondag op 2 werken en op de feestdagen, indien de werkgever daarvan schriftelijk kennis geeft aan de Inspectie Sociale Wetten, ten minste 5 dagen vooraf.  Zij mogen bovendien op iedere zondag/feestdag tewerkgesteld worden indien de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied waar zich de exploitatiezetel bevindt (lijst) hiertoe voorafgaandelijk de toelating geeft. De aanvraag tot toelating (model) moet per werknemer per periode gebeuren.

Indien jeugdige werknemers op een zondag, feestdag of bijkomende rustdag worden tewerkgesteld overeenkomstig deze uitzondering hebben zij recht op inhaalrust conform de algemene regeling inzake werken op zon- of feestdag.  Bijkomend voor jeugdige werknemers geldt dat de inhaalrust niet minder dan 36 opeenvolgende uren mag bedragen.

Naast de principiële zondagsrust hebben de jeugdige werknemers recht op één bijkomende rustdag onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan de zondag. Hun arbeidsweek valt dus in principe van maandag tot vrijdag of van dinsdag tot zaterdag.

Nachtarbeid:

Jeugdige werknemers van meer dan 16 jaar (dus minstens 16 jaar en 1 dag) kunnen tot uiterlijk 23 uur tewerkgesteld worden, op voorwaarde dat de werknemer na het einde van zijn werk nog met het openbaar vervoer naar huis kan, of, bij gebrek hieraan, op voorwaarde dat de werkgever in vervoer voorziet of de werkelijke kosten ervan terugbetaalt. 

De werkgever moet deze nachtarbeid vooraf schriftelijk ter kennis brengen van de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied waar zich de exploitatiezetel bevindt (lijst). De kennisgeving (model) moet per werknemer per periode gebeuren.

Verschillende aanvragen

In praktijk zal u normaal verschillende aanvragen moeten versturen omdat u in het begin van het jaar niet altijd zicht heeft op welke jeugdige werknemers in dienst zullen treden in de loop van het jaar. Indien een jeugdige werknemer niet op uw oorspronkelijke aanvraag stond zal u een nieuwe aanvraag moeten versturen naar de inspectie indien u wenst gebruik te maken van bovenstaande uitzonderingen. De toelating en de melding moeten voorafgaandelijk gebeuren.

De dossierbeheerder kan op uw vraag éénmalig een gratis aanvraag doen naar de inspectie. Indien u een opvolging wenst in de loop van het jaar zal 25 euro per aanvraag worden aangerekend. Hou er rekening mee dat u tijdig de namen moet doorgeven aan uw dossierbeheerder. Anders kunnen er pas op het einde van de maand (en dus niet voorafgaandelijk) aanvragen vertrekken naar de inspectiediensten.

Registratie arbeidsreglement:

De goedkeuring van bovenstaande aanvragen wordt afhankelijk gesteld van een geregistreerd arbeidsreglement bij de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

Alle nieuws